O Nas / About Us

Smo uporabniki avtodoma in smo se zaradi pomanjkanja informacij o Parkiriščih za avtodome in  kampih, ki imajo Camperstop ponudbo, na enem mestu, odločili, da olajšamo iskanje drugim popotnikom z istimi težavami. Na spletu je sicer veliko strani, ki imajo baze s parkirišči za avtodome, ampak nobena ne pokriva vsega kar bi si mi želeli. Predvsem radi raziskujemo Slovenijo in bližnje države, ki pa so v vodičih slabo pokrite, zato se bomo trudili to področje pokriti mi.  Ker pa je to vseeno neprofitna stran in bo trajalo zeeeelooo dolgo, da bomo raziskali in poiskali čim več parkirišč za avtodome, bomo zelo veseli podatkov o parkiriščih, ki jih ni v naši bazi. Prav tako pa velja za vse lastnike ali upravnike parkirišč za avtodome – pišite nam in sporočimo vam katerih podatkov bi bili zelo veseli. Veseli pa bomo tudi vaših predlogov, pohval in pa seveda tudi kritik.

info@pza-camperstop.com

We are motorhome users and we are due to a lack of information on Motorhome stopovers and camps that have Camperstop offer in one place, decided to ease the search for other travelers with the same problems. On the web there are many sites that have databases with parkings for campers, but none covers everything we would like. Above all we love to explore Slovenia and neighboring countries that are poorly served in guides, so we will try to cover this area. However, since this is still a non-profit site, and it will take a long-long time that we will investigate and find as many parking spaces for campers, we will be very pleased if you send us any data on parking lots that are not in our database. This also applies to any owner or manager of motorhome stropover - conact us and we will let you know what data we need. We are also looking forward of your proposals, compliments and, of course, also critics.

Spoštovani obiskovalec,

žal nam je, toda za zdaj je ta spletna stran vidna samo v ležečem načinuDear visitor,

we are sorry, but for now this website is only viewable in landscape modeLieber Besucher,

Es tut uns leid, aber für jetzt diese Website ist nur im Querformat sichtbar